• Odredbe i uslovi

 • Uvod: Ovi uvjeti i odredbe reguliraju Vaše korištenje naše web stranice i usluga koje se na njoj nude. Pristupanjem ili korištenjem naše web stranice slažete se da ćete biti vezani ovim uvjetima. Ako se ne slažete s ovim uvjetima, ne smijete koristiti našu web stranicu.
  
   Vlasništvo nad sadržajem: Sav sadržaj i materijali na našoj web stranici, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, slike, logotipe i softver, u vlasništvu su nas ili naših davatelja licence i zaštićeni su autorskim pravima i drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Ne smijete koristiti ili reproducirati bilo koji sadržaj bez našeg prethodnog pismenog pristanka.
  
   Ponašanje korisnika: Pristajete na korištenje naše web stranice u skladu sa svim važećim zakonima, a ne u bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu svrhu. Saglasni ste da nećete koristiti našu web stranicu za ponašanje koje je štetno za nas ili bilo koju drugu osobu ili entitet, ili koje bi moglo stvoriti odgovornost za nas.
  
   Odricanje od odgovornosti: Naša web stranica i njen sadržaj se pružaju „kao što jesu“ i ne dajemo nikakve izjave ili jamstva bilo koje vrste, izričite ili implicirane, u vezi s radom naše web stranice ili informacija, sadržaja ili materijala uključenih na njoj. Ne jamčimo da će naša web stranica biti dostupna ili neprekidna, da će nedostaci biti ispravljeni ili da naša web stranica ili server koji je čini dostupnom ne sadrže viruse ili druge štetne komponente.
  
   Ograničenje odgovornosti: Nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu bilo koje vrste koja proističe iz upotrebe naše web stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na direktnu, indirektnu, slučajnu, kaznenu i posljedičnu štetu.
  
   Promjene Uslova: Zadržavamo pravo izmjene ovih uslova u bilo koje vrijeme. Vaše daljnje korištenje naše web stranice nakon bilo kakvih promjena ovih uvjeta znači da prihvaćate nove uslove.
  
   Mjerodavno pravo: Ovi uslovi će biti vođeni i tumačeni u skladu sa zakonima jurisdikcije u kojoj se nalazi naša web stranica, bez davanja na snagu bilo kakvih principa sukoba zakona.
  
   Kontakt: Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim uslovima, kontaktirajte nas na info@bktajan.ba.

 • Korištenjem naše web stranice slažete se s ovim uvjetima i odredbama.